Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 27.09.2021

Tilstede: Trond, Lene, Chiara

Saksliste

NDS - sanj.oahpa.no

Vi implementerer ikke nye funksjona i sjd-rus skal <t> ikke være lenke flereordsutrykk skal ikke være lenke

Korpus

Oppdatere.

Priorintering, rekkjefølgje:

  1. 5.10. sme, smj, smj-nob (ikke ennå i korp)
  2. 7.10. fao (viss det går smertefritt: Ordbild): SUBJ
  3. sanj
  4. 13.10. sma
  5. test ordbild