Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 2.12.22

Til stades: Anders, Lene, Trond, Trond

Saker: 

    

Førre møte

Gjennomgang av referat frå 26.9.22.

Velkomen til Anders :-) 

Velkomen.

Kva skjer

UD-prosjektet gjekk gjennom

Administrativ plan for det blir lagt no, oppstart over jul..

Sjukepleiarterminologi

Går framover. Trond orienterte.

Nordsamisk

Vi treng å dokumentere normering. Vi må diskutere dokumentasjon av fst-en.

Anders sitt språkverktøy-prosjekt

Anders presenterte den nye versjonen av cgi-bin og perl. Dette ser bra ut.

Programmering, prioriteringar

Her og no

NDS

Problem med Python3. Anders og Trondty ser på dette.

cgi-bin

Arbeide vidare med det som Anders har starta, Anders.

Framover

NDS

Autocomplete burde presentere ord som startar med små bokstavar før ord som startar med store . Trondty ser på det.

NDS-reader

NDS-reader som Wordpress-plugin filtrerer bort der-taggar, men den reine javascript-bookmarkleten gjer ikkje det. Det burde ein sjå på.

Vårsemesteret

… diskuterer vi før jul.

Neste møte

Onsdag i neste veke.