Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 14.4. 2023

Til stades, Anders, Lene, Trond, Trond

Saksliste:

NDS

Tilleggsfunksjonar

Tilleggsformer i paradigme (sma)

Vi har fått innspel

Gå attende (trykke TILBAKE i nettlesar)

Dette var ikkje problem før.

Anders: Det ser ut til at dette er eit semantisk problem, sida bruker POST og ikkje GET og vil derfor ikkje sende oss attende. Det får vi til.

Lista over tekniske forbetringar

Prioritering

Trondty og Anders ser på dei små tinga.

Felles backend

I lag med Börre etter ein del av tinga på lista her.

Korp

Kurs i Göteborg og deretter oppdatering

Konteaksta

Anders og Trond ser på dette. Vi må evt. vurdere ekstern hjelp.

Korpus

Folk til det i sommar. Også sjekke med fremmedsspråkstudenter (finansiering via frikjøp til andre prosjekt?)

Giellatekno-nettsidene (cgi)

Det nye paradigmegenereringa er inne i Forrest, men det er usikkert kor lang tid det kan ta.

Forrest

bytte til noko nytt. Det ser ut til at risikoen for plutseleg Forrest-samanbrot ikkje er stor. Vi tar dette med Divvun.

Oahpa

Oahpa bruker Python 2.7. Vi må gjere desse tre tinga, i denne rekkjefølgja:

  1. Modularisere koden
  2. Skifte til Python 3.
  3. Fornye innhald og pedagogisk metode

Server i sky

Anders laga ein testbrukar i Azure, fekk opp API.

Prioritering

  1. (kontinuerleg) mindre innhaldsoppdatering av NDS
  2. cgi
  3. Korp
  4. Konteaksta

Deretter andre ting.