Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 5.6.2023

Til stades: Lene, Trosterud, Tynnøl, Anders

git/divvungiellatekno/giellalt.uit.no/admin/ git/divvungiellatekno/giellalt.uit.no/admin/giellatekno

Saksliste

Sidan sist

(ut over det som elles er på sakslista?)

NDS

Oppsummere førre referat:

Frå førre referat:

Webdict

Den er til bruk ved eksamen (og er no oppdatert).

Korp

Anders har vore i Göteborg. Alle tekstane er i løpet av denne veka lagt over i Korp9.0 Påfølgende har det blitt mye arbeid med CorpusTools, og tilhørende verktøy som vi bruker for Korp grupperinger av språk: samiske (smi), ikke-samiske uralske (“nsu”), Andre ting framover:

Konteaksta

Anders og Trond Tynnøl har sett på dette. Vi må ev. vurdere ekstern hjelp.

Problemet var at vi ikkje kunne bruke log4j. Vi endra i koden, m.a. slik:

- er gammal og + er ny versjon:

 public class Resources {
   private static final Logger log =
-    Logger.getLogger(Resources.class);
+    LogManager.GetLogger(Resources.class);
 
(...)
     if (log.isDebugEnabled()) {
-      log.debug("Retrieving from " + mPath.getPath());
+      log.debug("Retrieving from {}", mPath.getPath());

Vi har to alternativ

Trond Trosterud tek kontakt med Dittmar i Tübingen og høyrer om det t.d. finst andre som også brukar WERTI/VIEW, som vi kunne lært av.

Korpus

Sommarplanar

Vi burde hatt ein person som gjer det og berre det. (Sámi Arkiiva?) Trondtr diskuterer med Sjur.

Lage grepkorpus i passe tid før fornying av Korp.

Juli: Samle tekstar, konvertere og legge til metadata, ev. parallellisere i august.

Giellatekno-nettsidene (cgi)

Status:

Server i sky

Anders har sendt e-post. Trosterud skal ta initiativ til møte.

MT

Trosterud og Lene arbeider med å bygge om smesmj og smenob til rekursive versjoner

smesmj

smenob

Brønnøysundregisteret vil ha møte – no i juni. Vi må svare på det. (Lene, Trosterud)

Terminologi

Framlegg til app. –> Divvun (?)

Vi diskuterer dette med Inga. (Trosterud, Lene)

div

(Trosterud) sender møtereferater til Tynnøl for å legge på github