Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 21.12.23

Til stades: Anders, Lene, Trond.

Saker

Praktisk git

“Våre” organisasjonar er:

apertium borealium divvungiellatekno divvun giellatekno giellalt

Prosedyre: Lag mappe (t.d. git/apertium/...) og for kvar organisasjon (av dei 6), gå til githubsida, her:

https://github.com/giellatekno

Litt ned på sida er Repositories, som kan bli sjekka ut slik, t.d. for neahttadigisanit under giellatekno:

git clone https://github.com/giellatekno/neahttadigisanit.git

Tilsvarande for møtereferat:

git clone https://github.com/divvungiellatekno/giellalt.uit.no/

NDS

Anders er i ferd med å rydde og flytte frå python 2.7 til python 3 og fjerne ubrukt kode. Det blir ingen andre endringar i denne omgang, med eitt unntak, fab.

Anders fjernar fab. Det nye blir:

Vi satsar på å migrere til ny kode over jul.

webdict

To ting:

cgi-bin

Dette ser vi på over jul, også i samanheng med forrest. Inspirasjon frå borealium.

Senter for samisk leksikografi

Vi startar arbeidet over jul. Vi bør:

(Vi har 15 morsmålsstudentar no).