Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 4. april 2024

Tilstede: Trond, Anders, Lene

Dette er eit møte om Senter for samisk leksikografi.

Saksliste

Metaordbok

ordbok av ordbøker:

https://usd.uib.no/perl/search/search.cgi?appid=7&tabid=571&oppsettid=214&ResultatID=472

ei metaordbok for oss

sme-metaordbok:

nob-metaordbok

Ein eigen komponent som gjør at når du slår opp eit norsk ord får du også swe, fin, dan som oppslag

Redigeringshandbok

Vi treng eksplisitte prinsipp. NO-redigeringshandboka kan vere ein insprirasjon, men vi treng noko heilt anna.

Arbeidsopplegg

I argumentasjonen såg vi for oss:

No ser vi for oss ei ny gruppering:

Seminar om ordboksarbeid

Dette kjem vi attende til.