Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Plandokument for Giellatekno

Dette dokumentet gir en plan for Giellaekno-arbeidet. Dokumentet er ordna først etter tema, så etter person. Se også lista over ting som skal gjøres.

Plan 2024

(… kjem)

Eldre planar

2019

Plan ordna etter tema

(liten x = arbeid, stor X = prioritet)

Tema Namn 2019 vår 2019 høst 2020 vår 2020 høst    
ICALL Chiara, Lene Oahpa2 Oahpa2        
ICALL art Chiara, Lene Konteaksta \ som fenomen Konteaksta \ i bruk             
NDS - frontend Chiara, Lene              
NDS - innhold Lene, Trond sme-spa             
NDS evaluering art alle              
LIA Lene            
MT sme-nob Lene, Trond  x   x         
MT sme-nob art Lene, Trond            
MT sme-smX, smX-sme Lene, Trond            
Korp Chiara            
Korpusarbeid div              
Korpus art Trond            
Lingv skuffe Trond     x   x          
smn-FST Lene, Trond            
smn-artikkel Lene, Trond            
sme-smn artikkel Lene, Trond            
dependensanalysator Lene, Trond,              
tekstkompl art Lene, Trond                
Canada Lene, Trond            
Russland Trond            
Norden Lene, Trond            
Undervisning Lene, Trond   ?          
Konf, workshops              
Foredrag Lene, Trond x          
Grafisk form Chiara            
REST Chiara   x          
samarb institusjoner ..              
NAV (og andre) Trond              

 

2018

Namn 2018-I 2018-II 2018-III 2018-IV
Chiara konteaksta \ NDS \ REST \ Grafisk form Konteaksta \ REST \ Grafisk form art:Konteaksta \ REST  art:Konteaksta
Lene phd \ Konteaksta \ MT-søknad \ smn-artikkel phd \ Konteaksta \ MT (NDS) undervisning \ LIA \ MT \ art:Konteaksta undervisning \ MT \ samsymp \art:Konteaksta
Trond smn-fst \ admin, phd, korpus, samarb MT, NDS, smn-art, korpusart \ admin, phd, korpus, samarb lingart \ admin, phd, korpus, samarb \ undervisning ? \ admin, phd, korpus, samarb \ undervisning