Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Felles lingvistisk materiale i giella-shared 4.6.2019

Tilstede: Sjur, Trond, Lene

Numeraler

Situasjonen

Nå har vi felles fil i smi/src/morphology/stems: arabic_roman_digits.lexc

Den er i bruk for fkv, sma, sme, smj, smn.

Strategi for fellesfiler

Vi bør evaluere og harmonisere namnekonvensjonar for

  1. Ikkje felles europeisk, men ein felles for numeral og kasusmerking
  2. Sjølve look for alle språk i smi, og deretter i alle samiske språk

Lene ser på dette.

Strategi for makefiler

Hvordan skal man gjøre det i Makefile.am? via perl-skript eller rein kopi? Etter Lene er ferdig Sjur

Acronymer, abbreviations

Kor går skiljet mellom akronym og forkortingar? Vi treng ein felles definisjon.

Vi vil ha felles abbr-fil, og vi må kopiere over CG-regler fra sme til andre smi-språk for å få til felles tokenisering.

Legge typiske attr-forkortelser til eget attr-leksikon, f.eks. hr.

[https://de.wikipedia.org/wiki/Akronym]

Aus den Anfangsbuchstaben oder -silben einer Wortgruppe oder eines Kompositums gebildete Abkürzung, die als Wort verwendet wird.

Keine Akronyme sind Abkürzungen wie Abk., lt., Betr. oder kpl.

mm mm+N+ABBR km km+N+ABBR

Trond ser på dette og skriv ei attendemelding. Målet er å få abbr i smi. Sjå i Čállinrávvagat.