Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Oppstart av grammatikkontroll - møte 6.6.2019

Til stades: Lene, Linda, Sjur, Trond

Det bør lages dokumentasjon for oppstart, hvordan man skal komme i gang med et grammatikkontrollprosjekt:

Kevin har skrive dokumentasjon på github-sida til grammatikkontrollbibliotektet

Dokumentasjon av grammatikkontroll:

Sjå òg dokumentasjonen for maskinomsetjing.

Løysing: