Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Lingvistmøte smj & sme: overgenerering med derivasjonane

Tid: 23.4.2020

Til stades: Duommá, Inga, Lene, Sjur, Trond

Konklusjon

Konklusjon frå møtet

Steg framover

 1. Legge Der/ til Comp/Superl
 2. Deretter dei andre stega ovafor

Det finst eit eige dokument for arbeidet framover

Testing av (over)generering

Sjur har laget et verktøy som følger alle stier for lemmaer, slik at vi får lister med alle ordformer våre system produserer.

Kommando for “miehttse” og “bårråt” som kan kjøres i smj.

echo " ~\$[ M ] .o. @\"src/analyser-gt-norm.hfst\" .o. \$[ {miehttse} ] .o. ~\$[ \"+Cmp\" ]( \"#\" ) " | hfst-regexp2fst -E -F -f foma | hfst-fst2strings | tr ':' '\t' | grep "\tmiehttse\+" | grep "miehttse+" | sort -u | see

echo " ~\$[ B ] .o. @\"src/analyser-gt-norm.hfst\" .o. \$[ {bårråt} ] .o. ~\$[ \"+Cmp\" ]( \"#\" ) " | hfst-regexp2fst -E -F -f foma | hfst-fst2strings | tr ':' '\t' | sort -u | see

Dette scriptet slepp gjennom former som ikkje blir akseptert av husmjNorm:

(base) tf-hsl-m0016:smj ttr000$ usmj
bårrådahttásappusjvuodada
bårrådahttásappusjvuodada	bårråt+Hom2+V+TV+Der/d+V+Der/NomAct+N+Der/ahtes+A+Comp+Der/Dimin+A+Sg+Attr+Der/vuota+N+Pl+Nom+PxDu2
...
(base) tf-hsl-m0016:smj ttr000$ usmjNorm
bårrådahttásappusjvuodada
bårrådahttásappusjvuodada	bårråt+Hom2+V+TV+Der/d+V+Der/NomAct+N+Der/ahtes+A+Comp+Der/Dimin+A+Sg+Attr+Der/vuota+N+Pl+Nom+PxDu2
...
(base) tf-hsl-m0016:smj ttr000$ husmj
bårrådahttásappusjvuodada
bårrådahttásappusjvuodada	bårråt+Hom2+V+TV+Der/d+V+Der/NomAct+N+Der/ahtes+A+Comp+Der/Dimin+A+Sg+Attr+Der/vuota+N+Abe
...
(base) tf-hsl-m0016:smj ttr000$ husmjNorm
bårrådahttásappusjvuodada
bårrådahttásappusjvuodada	bårrådahttásappusjvuodada+?	inf

Sjur har no ein betre versjon som tar omsyn til det, og ikkje inneheld desse formene (nedanfor)

Hvordan skal våre verktøy fungere?

Lage flest mulig ordformer, eller innskrenke etter bruk?

(Tidligere arbeid)[https://giellalt.github.io/lang/common/DerivationOverview.html]

Sammensetninger: heller leksikalisere

Komparinger som derivasjon?

Vi bør uansett gjøre litt vårrenskning. smj:

*Adjektiv **Komparering+vuohta er rart: Nuorapvuohta fra nickel, nuoratvuohta nuoratvuohta+? inf

lexikalisert:

buoretvuohta
buoretvuohta	buoretvuohta+N+Sg+Nom	0,000000

buoremusvuohta
buoremusvuohta	buoremusvuohta+N+Sg+Nom	0,000000

alla Marg ser ut til å väre utkommentert

-Spell har vi, exempel:

LEXICON LAS !!= * **@CODE@** from verbs: čirrolas, bealkálas etc
 :%> ATTR ; ! To capture the attributive forms before going to N lexica.
+Use/-Spell: VUOHTA ;

eller ser Comp/Superlativ + Der/vuota til å väre utkommentert/ikke existerende:

LEXICON BUOREMUS !!= * **@CODE@**
 +Attr: K ; ! Attributive superlatives
 +Sg+Nom: K ;
### JOHTOLAT0 ; !replaced to avoid compound
### VUOHTA ;
 :a%> BUOREMUSSA- ;

LEXICON BUStem !!= * **@CODE@**
 ATTRCONT ;

LEXICON ATTRCONT !!= * **@CODE@** This lexicon is for forms with non-sub Attr, where we sub the rest.
        +Attr: K          ; ! Comp are also Attr.
  +Err/Orth+Cmp/Attr: Rreal        ;
      +Err/Orth: NAMAT        ; ! comp-only adj, not compound
    +Attr+Err/Orth:# NAMATLAGANLAGASCont ;
###      #+Err/Orth: NAMAT        ; ! comp-only adj
 +Use/Circ+Cmp/Attr+Cmp#:#  ALIT        ; ! both comp and independent adj !

Bruk av verktøyet:

I smj har Inga sjekket inn tre kortere lister:

I disse det bare Sg1, Nom og Com, og alle Px er fjernet. Det er da enklere å se gjennom listene.

Dette er eit resultat av Der12345-grammatikken, dvs. derivasjonar må vere av typen Der(n) > Der(n+1), strengar som Der1 … Der1 eller Der4 … Der3 er ugrammatisk. NB! Sjølv om dein tagg står under Der1 her (+Der1+Der/st) kan han vere tagga som +Der2+Der/st i lexc, og dermed bli analysert som høyrande til kolonne 2 (for det leksikonet).

Sitat frå smj/src/fst/root.lexc (her ommøblert litt under diskusjonen):

+Der1      +Der2      +Der3      +Der4    +Der5    - positional tags

+Der/PassL                              VV - long passive láhpeduvvat
+Der/PassS                              VV - Short passive láhpput
+Der/PassD                              VV - dallat passive
+Der/adda                               VV
+Der/ahtja                              VV - only odd syll
+Der/ahttjá                              VV - only odd syll
+Der/Caus                               VV - previously Der/ahtte
+Der/alla                               VV
+Der/asste                              VV
+Der/d                                VV
+Der/dalla                              VV
+Der/dasste                              VV
+Der/l                                VV
+Der/ladda                              VV
+Der/lahtte                              VV
+Der/lasste                              VV
+Der/st                                VV
+Der/stahtte                             VV
+Der/stalla                              VV
+Der/stasste                             VV
+Der/tj                                VV
+Der/u/a/åd                              VV

+Der/lasj                               NN
+Der/Dimin                              NN

+Der/k                                NN / NA
+Der/r                                VN - AA?

+Der/n                                NA
+Der/Car                               NA
+Der/ferjak                              NA
+Der/lasj                               NA
+Der/A                                NA
+Der/ravak                              NA
+Der/sasj                               NA
+Der/segak                              NA

## !Der#2 tags - tags in second position
       +Der/dahtte                       VV
       +Der/duhtte                       VV
       +Der/NomAct                       VN
			 +Der/Dimin                       NN
       +Der/ahkes                       VA
## !Der#3 tags - tags in third position
                +Der/duvva              VV
                +Der/InchL              VV (previosuly Der/goahte)
                +Der/mus               VN
                +Der/NomAg              VN
                +Der/dahka              VN
                +Der/NomAct              VN  Realised in two different ways.
                                      This realisation is Der3. Outcommented
                                      to not define the tag twice, but kept
                                      here for documentation purposes.
                +Der/lis               VA

## !Der#4 tags - tags in fourth position
                        +Der/ahtes      NA ! only odd
## !Der#5 tags - tags in fifth position
                               Der/AAdv NA AAdv, previously +Der/at
                               Der/vuotaNA AN

Oversy over Der-taggane i bårråt (etter Sjurs script nr. 2):

sme_test.txt |cut -f2|tr '+' '\n'|grep 'Der/'|sort|uniq -c|sort -nr
Tagg        Der-nummer
11857 Der/ahtes   4
7771 Der/vuota   5
6972 Der/NomAct   3
5828 Der/mus    3
1443 Der/InchL   3
 986 Der/stahtte  1
 986 Der/Caus
 980 Der/stasste
 980 Der/dasste
 980 Der/asste
 972 Der/stalla
 972 Der/dalla
 952 Der/PassL
 948 Der/dahtte
 868 Der/lis
 747 Der/ahkes
 698 Der/d
 696 Der/st
 493 Der/lahtte
 490 Der/lasste
 486 Der/ladda
 486 Der/alla
 486 Der/adda
 449 Der/NomAg
 444 Der/PassS
 382 Der/AAdv
 350 Der/l
 348 Der/u/a/åd
 296 Der/PassD
 93 Der/Dimin