Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte om dep-workshop den 14-15. april

Overskrift: Utvikling av dependensanalysator for samisk - workshop

Saker

Invitasjon

I invitasjonen: Dette er ein arbeids-workshop (sic). Ikkje forvent foredrag. Forutsetning: analysere settet av setninger med en form for dependensanalyse påmelding fredag 8. april

Referanse å vise til:

http://gtweb.uit.no/cgi-bin/wiki/index.php/Dependency_Treebank_Documentation

Språk

Arbeidsspråk blir nordsamisk. Deltakarar kan snakke ad lib. Flerspråklig miljø så andre språk er mulig.

Tema

Forberedning

smx.dis.rle -> smi-syn.rle -> dep.rle

@SUBJ<OBJ - dependensen går fra objektet til subjektet pga av ellipse - denne taggen legges til før vi kommer til dep

Arbeidsfordeling