Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte om Korpusnamn

‘Sámi korpus’ fungerer dårlig som navn i tekst Eksempler på problemer (fra Jussi): …originally published within about the past three decades and made available by Sámi Korpus at UiT The Arctic University of Norway… …texts made available by the Sámi korpus corpus at UiT… …the more than two thousand occurrences of illudit ‘rejoice; celebrate’ in the available North Saami corpus (Sámi korpus) also include…

“Samte” er ikkje bra, pga -mt-. Problem med -mt-:

Dette er alle -VmtV- i sme-substantivfila:

Lese som bokstavar Reine akronym: STK, ESSTEEKOO, BNC SIC <== sits ==> Saami international corpus ;-) SIK passer for de fleste samiske språk S - saemien, sámi osv I - internationála osv K - korpus osv

hmm: SIK = /si:k/ , /sik:/ , æssiikoo

jeg googler på SIK, ingen organisasoner i norge finland: Sähköinsinöörikilta ry www.sik.fi/ (ikke farlig)

SIKO -> http://www.siko-global.com (tysk) siko korp samiske uiko u_korp uralske fiko f_korp finsk (fkv, fit) ciko c_korp cree (crk) jeg begynner å bli siko-pat, synes ikke at det leder til psyko sikori

Æ liker SIKO eller SIKOR best til no, kanskje SIKOR, fordi det leder mer til ‘korpus’

…originally published within about the past three decades and made available in SIKOR, UiT The Arctic University of Norway and the Norwegian Sámi Parliament’s Sámi text collection…. …texts made available in the SIKOR corpus at UiT… …the more than two thousand occurrences of illudit ‘rejoice; celebrate’ in the available North Saami corpus (SIKOR) also include… Materiála lea vižžojuvvon SIKORis, UiT Norgga árktalaš universitehta ja Norgga Sámedikki sámi teakstačoakkáldagas. Materialet er hentet fra SIKOR, UiT Norges arktiske universitets og det norske Sametingets samiske tekstsamling.

Saami/Sámi International Corpus (SIKOR) Samisk internasjonalt korpus (SIKOR) Sámi riikkaidgaskasaš/internationála korpus (SIKOR)

gaskariikalaš er fordømt av språkviterne :-) riikkaidgaskasaš følger samisk ordstruktur bedre -gaskasaš brukes i mange sammenhenger

æ stemmer for SIKOR

jeg óg

Trond: for i. siko eller sikor?

Forslag:

Det er et nytt SDÁ rundt hjørnet, men samer arbeider aldri i påska. => tirsdag etter påska Sjur sender

SAKOR ságor er et samisk “kraftuttrykk” - ikke banning men nesten positivt, kankje ikke bestandig positivt, men ofte brukt positivt ja hvis man er imponert over noe, brukes det ofte Vuoi ságor dette, mus lei oktii horti maid in lean lonuhit gilvobeatnagiin ge.

desse er ikkje så relevante motforestillingar, men slik er det: sikotauti = kusma sikolätti = svinesti

SIKOR Sikori - både medisin og mat www.rolv.no › Urtemedisin › Artikler Käännä tämä sivu I magiske kretser blir sikori brukt til å fjerne alle hindringer som måtte komme i livet, og bæres på kroppen for dette formålet. En gang i tiden trodde man at sikori …

men den er ikke så kjent

Hvis man skal ha samme navn til flere, så ville det vært bedre med samme forbokstav/første stavelse, det er lettere å assosiere sammen,

eller ha KO først KISA KOSA KOFI Anan KOCREE :-D

Corpus International de Sámi => KOSI

men det er ikke farlig, det er verre hvis det dukker opp porno eller nazi eller noe sånt

æ liker SIKO best av dem verktøyet er uavhengig av innholdet vi kan ha samme innholdet på CLARIN sine sider og i Glossa, Divvun-serveren sov jeg er enig med Lene (data =/= inhold)

SamInt SamICor SamICorp Samint Samintcor Sam

Eitt namn lese som ord

namn med samisk fonotaks Samte, …

CV-akronym:

SaTeSa samisk tekstsamling (og høres også veldig lite samisk ut, mer spansk/portugisk eller noe sånt)

nee, ikke latin SaTeSa er for mye knytta til norsk Sa = samling

SaTeKo kolleksjuvna

Frase lese som ord

Opakt navn forslag fra Jussi: Hivvodat (men det er veldig sme)

I sørsamisk finnes ord som: gomtehke gamte damtese domtese gamta gamtoe damtas