Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte om bindestrek i paradigmegenereringa 20.3.2018

Tilstede: Sjur, Maja, Ciprian, Chiara, Lene

I sme-FST har vi nå et system som gjør # om til hyph som aksepteres, men ikke foreslåes av stavekontrollen. Saka blei diskutert på epost 16.01.2018, og løsninga var da å bruke hfst både i NDS og på web.

Det har vært gjort et vedtak i Giellagáldu og vi ser på saka på nytt.

Vi vil ikke vise #=- i

F.eks. jåvlebiejjie, vi vil ikke vise:

jåvle-biejjie
jåvle-biejjien
jåvle-biejjieh  osv.

Når skal vi ikke bruke # ?

Giellagáldu sitt vedtak fra 06.02.2018

Vårt vedtak

Vi fjerner skriptet som endrer # til hyph, og bruker heller samme løsning som vi har for sme også for sma (Sjur), for da vil Divvun-programmet godta hyph, men bare i dynamisk cmp, men hyph vil ikke bli synlig i paradigmer (dvs fst Norm). Vi avventer avklaring om dette fra Giellagáldu for evt. andre tiltak.