Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Ling-møte om samansetjingar, og særleg kløyvde

Til stades: Duommá, Elena, Lene, Maja, Sjur

Sak: Korleis skal vi tagga Kommunal- i Kommunal- og moderniseringsdepartementet?

Slik det ser ut no:

usmeNorm
oahppo-
oahppo-	oahppu+N+Cmp/SgNom+Cmp/SplitR+Cmp
oahppo-	oahppu+N+Cmp/SgNom+Cmp/SplitR

Det er ikkje bra. For å kunna handtera alle samansetjingsformer under eitt, så endrar vi alle språk slik at dei alltid bruker taggen +Cmp ved alle samansetjingar, inklusive stranda fyrsteledd i kløyvde samansetjingar.

Vi såg òg kort på samansetjingar med sitatform i fyrstelekken, dvs utan vokalreduksjon av stammevokal (i nordsamisk):

$ echo oahppu- | lookup -q src/analyser-gt-norm.xfst
oahppu-	oahppu-	+?

Men:

$ echo oahppu-sátni | lookup -q src/analyser-gt-norm.xfst
oahppu-sátni	oahppu	+N+Sg+Nom+Cmp/Cit+Cmp/Hyph+Cmp#sátni+N+Sg+Nom
oahppu-sátni	oahppu	+N+Cmp/SgNom+Cmp/Hyph+Cmp#sátni+N+Sg+Nom
oahppu-sátni	oahppat	+V+TV+Imprt+Du1+Cmp/Cit+Cmp/Hyph+Cmp#sátni+N+Sg+Nom

Her er den andre analysen feil og skal fjernast, medan taggen +Cmp/Hyph i den fyrste analysen er overflødig - alle +Cmp/Cit blir alltid skrivne med bindestrek!