Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Arbeidsflyt, Github og Bugzilla

Saker:

Korleis fungerer kvardagen for kvar og ein?

Alle får ca 2 minutt til å leggja fram det som (ikkje) funkar med:

Etter at alle har sagt sitt, lagar vi ein syntese av alle meldingane, og legg den til grunn for å forbetra ting.

Børre

Men: alle e-postar frå github ser like ut, vanskeleg å sjå kva som er kva, og kven som har andsvar for ei feilmelding

Chiara

Duommá

Inga

Lene

Linda

Sara Marja

Siri

Trond

Bz

Utfordring: Migrering til Issues og klassifisering

###Zulip

###Erfaringar med GitHub: Eg bruker git, ikkje svn. Det har vore ein stor overgang og ei bratt læringskurve. Det er mykje positivt med Git, men det meste av det positive er ikkje avhengig av å bruke git og ikkje svn.

Vi bruker alle Github, sjølv om nokon av oss sjekkar inn i svn, andre i git. Nettsida for dei ulike språka er rett og slett ein nyttig innfallsvinkel, som vi bør bruke meir..

Tommi

Kva er bra og dårleg med Bugzilla?

Dvs kva er det viktig å ta med oss om/når vi flyttar til GitHub Issues

Github Issues som alternativ til Bugzilla

Diskusjon om fordelar og ulemper.

Lene, Linda, Trond: vi bør ikkje ha eit feilmeldingssystem der diskusjonane blir søkbare med Google.

Oppsummering

Allmenn diskusjon

Det meste går bra

Zulip

Bruk av grupper og krøllalfa for å få oppmerksomhet

Bz vs. Github Issues

Den største saka: Personvern. Svar på det kan vere eit av to (evt. tre, les nedover:

Bør ta openheitsdiskusjon med høgare instansar på UiT, knytt til arbeidsmiljø og personalandsvar.

innsjekkingsmelding i Zulip: