Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Delte LexC-ressursar på tvers av språk

20.9.2023

Bakgrunn

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638

https://sametinget.no/_f/p1/i2d5ddbc6-2288-4f31-9dab-a482ab83f2fa/utfyllende-regler-for-skrivematen-av-nordsamiske-stedsnavn.pdf

Deltakarar: Flammie, Inga, Lene, Sjur, Trond (?)

Oversikt

Forslag:

Uløyst:

Sámedigge, denne skal vel ikke følge over til SME og SMA?

Vi treng ein eigen tagg for slike namn. Kva med +OLang/PARA? Berre for namn der heile namnet er samisk eller samifisert.

Tilpassing og innlåning av samiske namn: