Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Pahkat-møte 26.10.2023

Stutt orientering om Pahkat til Anders og Børre.

Pahkat handterer:

Det er mange delkomponentar og klientar for ulike operativsystem. Akkurat no er koden spreidd over to ulike GitHub-organisasjonar:

På sikt skal alt bli samla i ein eigen GH-organisasjon.