Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Delte LexC-ressursar på tvers av språk

Framhaldsmøte 8.12.2023

Deltakarar: Inga, Lene, Sjur, Trond, Maja, Marja-Liisa

Personnamn:

Samiske stadnamn:

Sitat:

Andre samiske namn:

Hva skjer med navn som ender på XXXrášša? Skal disse endres til XXXrássjá på lulesamisk selv om dette ikke er et ord på lulesamisk?

Sjølve konverteringa: sjå t.d. lang-smj/src/scripts/