Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Techdoc-møte 7.6.2019

Moment til å forbetra techdoc

Menyar

Dei bör ha kollapsa modus som default.

Framsida:

What is this (->What is GiellaLT) opp til under overskrifta, og dei to setningane ned dit. Trond.

Tydeleg lenke til nedlastbare fst-ar

Languages overview Flytt introteksten ned i eit separat dokument.

Presentation Overvion

presentations/Overview.jspwiki må heite PresentationsOverview.jspwiki.

Tabbar

Liste

Tronds framlegg til den overliggande tabben

Home // Infra // Linguistics // Tools //

Linguistics

Mötereferat

Dele møteref. etc. (techdoc/admin/[meetings|weekly|divvun/) i egen site

Referatene er listet her: admin/meetings.html

TODO

Børre