Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Github-flytting og Zulip - møte 20.5.2020

Til stades: Chiara, Sjur, Trond, Linda, Børre, Inga, Thomas, Siri

Saker:

røynsle så langt, + og -

Dei fleste får til å kompilera og sjekka inn.

Cornerstone

Inga har problem, tek det etter møtet.

lenke til gamal giella-core / -shared

Blir ikkje lenger laga.

handsaming av mange katalogar

grafisk klient

manglande dokumentasjon

Dokumentet MigratingToGit.jspwiki er ein start. For å ta ein titt og redigere i løpet av dette møtet, sjå Untitled 7 i see.

innsjekkingsrettar

Alle har fått det no, via teamet GiellaLT

korleis fungerer Zulip

.profile

GTLANGS=$HOME/der-alle-språkene-er export GTCORE=$HOME/giella-core # der giella-core er test -r “$GTCORE”/devtools/init.d/init.sh && . “$GTCORE”/devtools/init.d/init.sh

problem: Vi har init.sh i både giella-core (git) og gtcore (svn)

git-repositoriet

Den sentrale fila som presenterer språket er README i lang-XXX. I vår dokumentasjon er den tilsvarande fila doc/WhatIsThis.jspwiki.

Zulip

Støy: Ikkje abonner på det du ikkje er interessert i. Vel alternativet Mute the topic. Mappa blir grå, og du får ikkje melding.

Innsjekkingsmeldingane: Zulip viser berre innsjekkingsmelding, ikkje filnamn. Vi bør (så lenge dette ikkje er fiksa) skrive filnamnet.

Neste møte

Trond og Chiara tar eit eige Git-møte med Sjur i neste veke.

Elles ser vi an om vi treng fleire møte for svn-arbeid.