Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte om status for OmegaT-arbeidet 10.4.2017

Til stades: Sjur, Tomi, Trond

OmegaT med MT

Vi hoppa over temaet, tek det på neste møte.

OmegaT utan MT

Vi har ikkje (dokumentasjon for) FST-ar for Windows

Dokumentasjon

Ulike typar dokumentasjon:

  1. Dokumentasjon for tekniske utviklarar (“Tomi”)
  2. Dokumentasjon for utviklarar (“Trond”)
  3. Dokumentasjon for testbrukarar (“Miina”)
  4. Dokumentasjon for vanlege brukarar (“alle”)

Vi har ei side OmegaT som i praksis er skriven for gruppene 123.

og ei side Paratekst som skulle vere for 4.

Å gjera:

Oppdatere dokumentasjonen:

Dele den etter gruppene 1324 ovafor:

  1. Gruppe 1: Spesielle undertema lenka til separate dokument (Mac App Bundling)
  2. Gruppe 2: All teknisk dokumentasjon her (OmegaT.html)
  3. Gruppe 3: Alt testbrukarane treng
  4. Gruppe 4: Ventar vi med = 3 utan skarpe kantar. For 4 vil vi helst ha ei-pakke-nedlasting

Situasjonen: Vi har 4, som er utdatert, og 123 i eitt dokument, i ei blanding, utan ref til Windows.

Viss vi gjer noko som gjer at vi må oppdatere [http://wiki.apertium.org/wiki/Apertium_OmegaT_Native] så må vi det.