Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Meeting setup

Agenda

Opening, agenda review, participants

Project review

Det blir altså ein litt annan struktur enn tidlegare - meir prosjektorientert. Vi prøver det ut, og ser korleis det funkar.

Prosjekta er (rapportør i parentes):

*Divvun 2.1: - installerarane (Børre) - buggar (Tomi) *TTS (Biret Ánne) *Divvun-omorganisering (Sjur) *Testbenkprosjektet (Sjur)

Andre, kvilande prosjekt (inga rapportering - lista er ikkje komplett)

Divvun 2.1:

installerarane

Børre:

Vi har ferske sme-, sma- og smj W7, O2010, Samisk høgskole-folk har installert.

Problem: Sørsamisk på nye Windowsmaskiner.

Ta kontakt med folk som skal teste:

buggar

Tomi:

Divvun 2.1 meeting Friday 10 AM: Børre, Sjur, Thomas, Tomi

TTS

Biret Ánne:

Divvun-omorganisering (Sjur)

Ingenting har skjedd. Sametinget og Universtietet ventar på departementet.

Testbenkprosjektet (Sjur)

Ingenting har skjedd pga. sjukemelding, men prosjektet må bli ferdig.

smekorpus (Børre)

Ciprian har parallellisert det. Francis har sendt ein del attendemeldingar om konverteringsfeil.

Det er framleis ting som skjer i konverteringa (“.” = ok, “ ” = feil):
convert2xml.pl --shallow orig
Processing files
|  ||||||||||..||.||..|.|||make: *** [all] Error 1
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

smakorpus (Børre)

Det ligg tekstar der, men vi har ikkje oversikt over kva som er parallelt og kva som ikkje er det.

Parallellisering av sma:

  1. Tekstar må identifiserast som parallelle - det er gjort
  2. Deretter må anchor.txt vere ferdig (status quo: ca 300/1100 open)
  3. Så kan vi setningsparallellisere

TODO:

  1. Samle inn tekstar (Børre) - gjort
  2. Leggja inn metadata om parallelle tekstar (Børre) - gjort
  3. Dokumenter parallelliseringsskript (Ciprian)
  4. Legg inn buggmeldingar om problem med å køyra Ciprian-skripta (Børre)
  5. Gjer ferdig anchor.txt (Maja)
  6. Parallelliser (Ciprian, evt. Børre) (modulo java)

smenob (Berit Merete)

VD-ÅD-lansering Mac/Win/iPxd (Ciprian)

TODO:

Forvaltningsordbok (Ciprian)

TODO

Kunnskapsforlaget – sme-ordbok (Trond)

Trond orienterte.

MT-170 (Trond)

Trond orienterte.

sma-oahpa (Lene)

Kritiske tekniske ting ser ut til å bli på plass denne veka.

Neste lingvistiske utfordring er adjektiv, for å få dei på plass i Morfa-S. I midten av april skal alt av eigenskapar vere ferdig, deretter er det debugging.

nu-oahpa (Biret Ánne)

Oppdaga litt rot med den infoen kurslærar får (frå aktivitetsloggen), det skal det ryddast opp i. Oppdaga buggar i morfa-C.

Barentsprosjektet (Trond)

Møte i dag for å få i gang søknadsskrivinga.

dis-abstract til Riga (Lene)

To ting er aktuelt:

TODO

Eventuelt

Ingenting.

Neste veke: