Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Meeting setup

Agenda

Opening, agenda review, participants

Sørsamisk fst

Tre møter forrige uka (see referatene). Forbedringer bør gjøres fra Maja-Lisa og Røros-gjengen.

  1. lage gullstandard dictNorm - se først om det er ting som kan ordnes maskinelt (og generere ny versjon) før manuelt arbeid begynner
  2. ordne fst i forhold til gullstandard
  3. generere ny smanob-dict
  4. se på resten av adjektivene

Adjektivmøte onsdag kl 9.00: Maja, Thomas, Trond, Lene, Marit?

Missinglist: arbeidet må prioriteres - 10 % av korpustekster blir ikke analysert

smadict

Innhald/fst: deadline 4.4. (Trond, Maja-Lisa, Røros?) Nytt dict: deadline 11.4. (Ciprian)

smedict

Korpus

Problem med sma-korpus:

Det som ligg på Victorio (i /home/apache_corpus/) no følgjer ny katalogstandard.

Lena sine bøker? Maja spør om kontrakt og filer.

David arbeidde med Ella Holm Bull sine bøker. Barnen har gett muntligt lov om bruk, David minns inte om han skickat kontrakt

TODO

Sma-oahpa

Ryan: Morfa-C, stedsnavn.

Møte denne veka; torsdag eller fredag. Helst Ryan på torsdag, f.eks. kl 13, og (evt.) Røros på fredag.

Trond skriv til Ryan Lene tar kontakt med Røros

Dep-seminar

Ordne med rom. Invitere. Brev til Høgskolen, Uleåborg, Helsingfors, Umeå. Hvem skal legge fram filosofien bak vår dep-analysator? Lindas arbeid med semantiske roller etc.

TODO

Diskuter og fordel (Ciprian, Lene, Linda, Trond)

Møte i dag kl. 12.