Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Meeting setup

Agenda

Opening, agenda review, participants

Korpus

TCA2: Ny versjon kjem i dag (?).

Ciprian si maskin finn ikkje twig-modul.

  1. Det var ein suk sess å analysere.

  2. Det var ein suksess å analysere.

TODO:

Forvaltningsordboksprosjektet

Orientering: 250000,- kr. til å halde fram det prosjektet.

Depworkshop

Torsdag, fredag workshop om dependens.

TODO

Missing

Manglande ord i analysatorane, både sme og sma.

TODO:

smaOahpa

Store ting som står att: Dialektmerking av sma. Dette er ein ny ting som ikkje ligg inne frå før, men det finnes i smeOahpa.

Ordbøker: VD, ÅD

Deadline i byrjinga av mai.

Alle bør gå inn og sjå på ordbøkene, og rette opp. Legge til nye ord på nordsamisk? Legge til eksempelsetninger med grammatiske ord fra nettgrammatikken (norsk-versjonen) vår.

Side for ordboksarbeidet

TODO

Victorio nede

Moglege grunnar:

TODO:

Neste møte

Kanskje først etter påske?