Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Meeting setup

Agenda

Opening, agenda review, participants

Ordbøker

Ciprian, Lene

Status:

Deadlines:

TODO:

Think of the following: Romsa (Tromsø) Conference, Riga, Árjjátlovvi (Arjeplog) Uni-folk are heavily involved in them.

Korpus

Børre

Tomi: I’ve been going through it and adding words to fst, correcting xsl’s, etc. Will update analysis files as soon as I get svn updated.

TODO:

Forvaltningsordboksprosjektet

Berit

Arbeider med ankerlista. Lite nytt sidan før påske.

Bugzilla

Sjur

TODO:

sma-Oahpa

Lene

Jobba hardt før påske, deretter dep-seminar. Skal prata med Ryan i dag - han har arbeidet med debugging av Morfa-C. Neste steg:

Divvun 2.2

Tomi

Make process has stopped again for missing variable.

command: make ms-speller GTLANG=sma GTHOME=~/langtech
make: prooftools/add-version-info.pl: No such file or directory

Sjur has written e-mail to Knowledge Concepts.

TODO:

Talesyntese

Biret

Vi har tatt opptak av omtrent 1400 setninger i påska, med mannlig stemme. Vi har flere timer med opptak. Nils Martin Kristensen skal klippe ut feillesninger og ‘ekstramateriale’ etter påska, og sende filene til meg etterhvert som de blir ferdige. Vi skal ha ca 2000 setninger, og resten av opptakene tar vi en helg i juni.

TODO:

Infrastrukturarbeidet

Sjur

Tommi Pirinen will be hired as a summer trainee to do the major part of this work.

TODO:

Vikar for Maja

Sjur

David will not work as a step-in for Maja. Sjur has asked Aajege, hopefully they can.

Victorio and giellatekno.uit.no

A commit made somewhere in the first week of April has made the building of the forrest sites extremely time consuming, which - together with the cron jobs - caused several processor intensive forrest processes to run simultaneously. This made victorio completely unresponsive in the end, so that it looked like it was dead. Børre is investigating the problem.