Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Korpus

OOo-spelling

  1. Kyrillisk stavekontroll (store/små bokstavar)
  2. Forbetring av voikko
  3. Portabel voikko til OOo og til nettlesarar (Hfors)
  4. Utvikling av ulike stavekontrolltypar

På bakgrunn av erfaringar med plx seglar dette arbeidet opp som enno viktigare enn før.

Talesyntese

Sjur

Infra2

Sjur

Ordbøker

Cip har produksjonsprosessen. Vi treng dokumentasjon.

Mål: Samkøyring av teknologi for terminologi og ordbøker

Lulesamisk ordbok

Risten2

Børre har ansvaret for dette prosjektet.

Nytt søkegrensesnitt

Ordbøker og terminologi har same teknologi og grensesnitt.

Termredigering

Exist