Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Saksliste

Lulesamisk ordbok

Vi presenterer status quo i Jokkmokk, på følgjande format

  1. sortert
  2. delt etter bokstav
  3. ei side med lenkje til A, Á, B, …
    1. referanse til den sida her

Tekst til notatfeltet:

Giellatekno / Divvun presenterer ein prøveversjon av Anders Kintels lulesamisk-norske / norsk - lulesamiske ordbok.

Børre-prioriteringar

Nasjonalbiblioteket

Diskutere OCR med dei.