Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte mellom Trond og Sjur 23.2.2012

Korpus og nasjonalbiblioteket

Laura Janda og manglande samisk skjønliteratur. NB har som kjent tekstar, men i ubrukbar stand.

TILTAK

Oppsummering av smj-ordbok

Oppsummering: For dårleg kommunikasjon mellom Sametinget og Giellatekno. Sametinget sa i Jokkmokk (sitat): No ligg ho der i eit års tid

Ope spørsmål: AK sitt arbeid framover: i kva format.

TILTAK

Status quo for FAD

Børre og Ciprian arbeider på kvar sin kant med tmx og ordparallellisering.

PR-arbeid a propos Jokkmokk

Ingen på Árran eller i Jokkmokk visste om lulesamisk paradigmegenerering.

TILTAK

søknad til Nordplus nordisk språk

stavekontrolltesting II

Sjur søker nytt prosjekt.

Flette fst-greiner

Trond orienterte.

Vi tar møte om dette med Børre, Lene, Sjur, Thomas, Trond i neste veke, t.d. 2. mars (?), evt. før.

Reise til Tromsø

Sjur kjem 12.-16.3.