Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte Sjur og Trond

Saker:

Parallellkorpus

Skanna dokument

Det er skanna dokument i parallellkorpuset vårt

TILTAK

FAD-ordbok

Vi har fått 250 000 NOK for 2012 til utvikling av ei samisk forvaltningsordbok.

Vi treng ei fungerande parallellisering. Ciprian klarar ikkje å ordparallellisera pga teknisk rusk i setningsparallelliseringa.

TILTAK

Tastatur for android etc.

Status quo: Trond har laga layoutforslag for 2 ulike storleikar, og dokumentert. Det finst ein person som allereie har laga eit Android-tastatur for samisk (!).

TILTAK

App/dings for fad

Utsett til seinare.

Virtuelle servarar

Status quo:

TILTAK

LREC-oppsummering

Utsett til seinare.

kal til ny infra

Sjur og Tommi har førebudd Per. Flyttinga skjer kanskje denne veka.

NORDPLUS Nordiske sprog

Vi har fått 35 000 € til stavekontrolltesting (kal, isl, sme, smj).

Pengar frå Nordisk xxx (< 3 mill. nok/dkk) - vestnordiske prosjekt

Søknadsfrist asdf Vestnorden = øyene og Irland, Skottland og Canada.

Tastaturprosjekt for komsjdyrk

Vi tar eit oppsummeringsmøte med Michael Rießler for å diskutere status quo. Vi har fått 535 000 NOK for å avslutta tastaturprosjektet i 2012.