Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte Sjur og Trond 10.4.2013

Saksliste

Tana-jus-konferanse

Vi vil vere representert. Børre drar, og presenterer terminologiarbeid som gt og divvun gjer. Børre diskuterer gt sine presentasjon med BM og Trond.

Presentasjon i Tana, t.d.:

(Lang liste, vurder om alt skal med)

victorio

Møte med it denne veka (torsdag 0900).

1 time er nok: vi vil ha adressene med oss for svn og ordbøker.

SDA-korpuset

SDÁ er no online. Vi må få på plass rutiner for å få tekstar. Sjur diskuterer med Børre.

FAD-leksikalisering (sme)

Thomas vil ikkje gjera alt. Kompromiss:

Bugliste

Berre 3 buggar på dette møtet, meir seinare i veka.

abbr-buggar

Buggane det gjeld er m.a.

Romsituasjonen

Trond har skrive svarbrev til IS. Sjur fyller ut.

forrest –

Teksten inneheld (c) 2005 og Sámediggi.

TODO: Oppdater. Sjur ser på det.

Neste møte

Seinare denne veka.