Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte Sjur og Trond 12.4.2013

Saksliste

Bugliste

Allmenne prinsipp

NEW

Mange buggar har status NEW. Vi skjerpar inn rutinene: Har du fått ein bug som er din, og oppdaga det, endrar du status frå NEW til ASSIGNED (eller du gjer noko for å sende den vidare til ein annan ansvarleg).

Dict-buggar

1344

Sjur: Oppdater.

1428 sme.fst godtar ikke sammensetninger Proper + substantiv uten bindestrek

Problem som står att: samansetjing med korte namn. Sjur ser på det, men gjer framlegg om å utsetje.

1641 sma-kompilering

Sjur har siste ordet i bz, gt sin tur til å sjekke at ting er ok + evt. lukke.

1624 ø blir ø og ö i både sme og sma fst

Vi ser på det.

Korpus

Børre ser på desse etter at termredigeringa og Hunspell er på plass, ev. ta dei lette sakene innimellom andre ting, men seinast om ca ein månad, og før ferien.

Møtetidspunkt og -frekvens

Fast tidspunkt for møtet vårt, ein gong i veka: vanlegvis tysdag kl. 9.00

Neste møte

Sjå over.