Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte Sjur og Trond 16.4.2013

Saker:

Oppsummere artikkel

Gjekk fint.

CG-workshop

Påmelding via google (sjå nettsida vår).

Victorio-flyttinga

Trond har laga /opt og /var. Vi ventar på ny linux. Det beste hadde vore å la Steinar ta det først.

Trond har sendt brev til Steinar.

TODO