Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte Sjur-Trond 28.5.

Saksliste

Torsdagsseminar

Trond vil ha det (igjen). For dårleg informasjonsflyt og kunnskapsoverføring i og mellom gruppene våre.

Det gamle torsdagsseminaret gleid ut fordi det utvikla seg til eit xslt-kurs.

Det nye torsdagsseminar skal vere eit forum for informasjons- og kunnskapsdeling utan å bli eit nytt måndagsmøte, men framleis ein form for allmøte.

Moglege tema:

Som ei første sak å starte ut med:

Det fyrste torsdagsseminaret kunne vera torsdag neste veke kl 10. Vi kunne òg ta med siste nytt frå Kiruna, dvs det nye språksenteret (Inga og Maja har akkurat kome attende).

Sjur sender ut innkalling.

Maskin-infrastruktur

TILTAK

Fran og sumararbeid

Vi kjem attende til dette.

Stavekontrollar

Portable .oxt

Hunspell

Børre arbeider med Hunspell, snart klar.

Neste møte

29.5. kl. 9.