Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

sj&t 4.6. 2013

datatryggleik

forsøk på wiki-innnbrot

  1. Folk registrerer seg på wikien og publiserer spam
    1. Tiltak: Nokon™ må slå på godkjenningsfunksjon for nye brukarar. Trond diskuterer saka med Francis, evt. Sjur med Børre.
  2. Folk bruker e-post-adressene til servarane våre til å be om stadfesting av kontoen sin. Dette vil kanskje (?) opphøyre når vi sperrar wikien for eigenregistrering.
    1. Tiltak: Vi følgjer situasjonen.

Forsøk på å bryta inn på gtoahpa(?) via cgi-bin

Ciprian har fått feilmeldingsrapportar frå webserveren om moglege problem med eit cgi-bin-skript. Det kan vera ein reell feil, men det kan òg vera forsøk på å bryta seg inn.

Tiltak: Dette krev meir analyse (?)

generelt om organiseringa av datatrygging av maskinene våre

Vi bør ta opp temaet om datatryggleik med IT-avdelinga.

Tiltak: be om møte med IT-folka (Trond), B, C, Sj & T er med på møtet

FAD

Termane som skal inn er klare. Det er sju dublettar nett no pga rettingar i det siste.

Problem som står att:

Konklusjon: Møte denne veka,

hfst-stavekontrollen

Den eksisterer no for Linux og Mac

Bra, folk må teste

Livisk fungerer ikkje, og vi veit ikkje korfor (Liv, Livonian?)

Dette tar Sjur opp med Harri.

Den er svært sein

Vi treng konkrete tal på skilnad i tidsbruk mellom kommandoline og LibreOffice (kanskje 5 sek vs. 5 min?)

Tiltak:

(ny) infrastruktur

Ny runde denne veka?

victorio-migrering

Jf diskusjonen om datatryggleik lenger opp.

korpus-analyse

Møte denne veka.

Bugzilla

Til neste møte.

Torsdagsseminar

kl. 10.