Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

T & S

Saker:

TTS

Strategi ved låneord

Språkkodar i LexC (kan leggjast til med regulære uttrykk både mot lemma, stamme og fortsetjingsleksikon). Dette kan gjeva denne prosesseringa:

 1. språkspesifikke leksikon-fst-ar
 2. språkspesifikk ipa-konvertering
 3. samla alle ipa-fst-ane, og skriv ut sluttanalysen

Ordgrense ved namn

^ ved namn istf # - problematisk ved TTS, fordi # gjev sekundærtrykk, ^ gjev
 ikkje - vi hadde hatt bruk for # no :(

Tilbake til ordgrense eller ei ny prosodigrense? Vi held på #, og tolkar han som anten ordgrense (vanlegvis) eller prosodigrense (triggar ny fot, sekundærtrykk, osb.)

Døme:

Avias:Avi^as BERN-plc ;
Engebregtsen:Enge^bregtsen LONDON-sur ;
Friijacampen:Friija^campen LONDON-org ;

Avstand frå ^ til slutten av stammen:

tf-hsl-m0016:stems ttr000$ cat smi-propernouns.lexc|grep '\^. '|wc -l
   135
tf-hsl-m0016:stems ttr000$ cat smi-propernouns.lexc|grep '\^.. '|wc -l
  1332
tf-hsl-m0016:stems ttr000$ cat smi-propernouns.lexc|grep '\^... '|wc -l
  2631
tf-hsl-m0016:stems ttr000$ cat smi-propernouns.lexc|grep '\^.... '|wc -l
  1781
tf-hsl-m0016:stems ttr000$ cat smi-propernouns.lexc|grep '\^..... '|wc -l
  4235

gjev t.d.:

Brattli+Err/Sub:Bratt^li NYSTØ-sur ;
Breidli+Err/Sub:Breid^li NYSTØ-plc ;
Elvarli+Err/Sub:Elvar^li NYSTØ-plc ;
Fløyrli+Err/Sub:Fløyr^li NYSTØ-plc ;
Haapiainen:Haapi^ai C-FI-NEN-sur ;
Herttuainen:Herttu^ai C-FI-NEN-sur ;
Høllesli+Err/Sub:Hølles^li NYSTØ-plc ;
Jakobsli+Err/Sub:Jakobs^li NYSTØ-plc ;
Jauhiainen:Jauhi^ai C-FI-NEN-sur ;
Kaipiainen:Kaipi^ai C-FI-NEN-plc ;
Kakriainen:Kakri^ai C-FI-NEN-sur ;
Kalliainen:Kalli^ai C-FI-NEN-sur ;
Kallioinen:Kalli^oi C-FI-NEN-sur ;

Språktaggar

Tagg for lånespråk ved proper (og andre ord):

forslag: +OLang/LANG

styrer uttale ved TTS (sidan uttalen ofte fylgjer långjevarspråket (meir eller mindre))

stallo/korp

vislcg3 kompilerer på stallo, på trond/bin

victorio-flyttinga - etterrakst

metode for lenkjesjekking?

Bugzilla

1713 Forslag til en viss omorganisering av sme.fst-er - sem- og sub-tagger

sme-site.fst - utan sem-taggar

1710 innspill til Makefile - newinfra kompilering av hfst og xfst