Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Saker:

Dekanatmøtet

I går var det strategimøte der samisk senter samla dei ulike delane av samisk-arbeidet ved UiT og presenterte og diskuterte det med dekanatet. M.a. Trong og Lene var der.

Alternativ: Når det passar dekanatet, men veke 42, 45 <==

Vi er usynlege for rektoratet fordi vi får pengar frå andre enn forskings- og utdanningsdepartementet. Det er bra at vi får slike pengar, men vi må gjera meir for å vera synlege.

Kva er Divvun? Ikkje forsking og undervising, men verkty og tenester for det samiske samfunnet. FAD-pengar.

Bz

1710, 1713(?) - sjå særleg på den delen som gjeld feil i kompileringa utan at make stoppar.

Tromslang

Tittel til innlegg.

Göteborg Linux et al

Hackerconf

Canada

Trond i Canada 17.-28.10., ev. direkte til Tarttu (jf samarbeidsprosjekt og -pengar). Program i Canada:

GC

Det finst no ein prototype for kommandolinebruk, snart òg for LibreOffice

TTS

Sjur tar kontakt