Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte, Trond, Sjur 15.11.

Kanada-kurs

Kjerneproblem: alias (usme) vs diskplass/svn-fart

Alternativ: shellscript av typen usme-gt.sh.in -> usme-gt.sh

make install -> /usr/local/bin/usme-gt.sh

Vi må definera variablar av typen $GTHOME_CIW for å kunna finna lokal fst. Dette må sjekkast i autoconf, og brukaren må få tilbakemelding om dette.

Dette er meldinga folk får når dei ikkje har definert GTHOME eller GTCORE:

could not find a giellatekno core scripts in:
    $GTCORE/scripts
    $GTHOME/gtcore/scripts
    $PATH
    please do at least the first step of the following:
    a. svn co https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk/gtcore
    b. cd gtcore/scripts && ./autogen.sh && ./configure && make install
    c. gtsetup.sh
EOT

Dokumentasjon på nettet:

The first commands
Go to your home directory (write cd), and give the following command:

svn co https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk main --username <your_username>
... where you have replaced <your_username> with the username you have aquired from the admin. This will enable you to check in your work. If you don't have a user name or just want to browse our code, just skip the username.

After you have checked out, please run the following script, and follow the on-screen instructions:

main/gt/script/gtsetup.sh
With the above commands, you have now on your local computer a copy of the source code and the environment is set up properly.

Både configure-meldinga og nettdokumentasjonen er utdatert eller uforståeleg. Begge må oppdaterast.

Konklusjon:

* Sjur lagar script som skissert
* Sjur oppdaterer configure til å sjekka og informera betre om $GTCORE og `$GTLANG_**UND**`
* Antti etc. sjekkar ut berre dei språka dei treng

TSL-WS

Sjur må gje ein tittel og eit samandrag til presentasjonen sin på TromSLang-workshoppen for språkteknologi.

LREC

Ny frist 24. kl 23.59.

Ting å gjere: