Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

S&T-møte

Saker:

sme-fst-ar

<e><p><l>Hamas<s n="N"/><s n="Prop"/><s n="Org"/></l><r>Hamas<s n="np"/></r></p><par n="__np"/></e>

To oppryddingsoppgåver:

tts-prosjektet

Krev oppfylging.

grammatikkontroll & stavekontroll - hfst-ospell og dependensar

hfst-ospell må kompilere på Windows, vi bruker ein xml-modul som har dependensar. Men no er den xml-modulen bytta ut.

Det som viser seg er at det framleis er mange dependensar att. Vi zippar til zhfst, og distribuerer til folk. Dette var problematisk.

Kan vi klare oss utan zipping? Alternativ:

  1. bruk hfst-formatet direkte - kan innehalda mange fst-ar
  2. gå tilbake til libvoikko-2-formatet (eller noko liknande)

LibVoikko-lista: libarchive har dependensar, ja, men dei er valfrie. Bygg utan dependensar, og sjå om det fungerer.

korp

Korpuset blir ikke brukt:

Korp+FAD er svaret, så lenge vi kan få eit grensesnitt heilt utan knappar.

AK-ordbok

Utsett til neste møte. Trond pratar med Ciprian.

FAD for sma, smj

Vi skreiv svar og budsjett etter e-post frå FAD.

hfst-kurs o.l.

Hfors

Tromsø

Sirkumpolart samarbeid