Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

T&S-møte

Saker:

sma

Sjekka ut og byggja eldre versjonar

Det er mogleg å gjera dette:

cd src/morphology/
svn up -r1234 affixes/ stems/
cd ..
make

Pga smi-propernouns.lexc er dette det einaste som funkar.

Missing

Må arbeidast med.

FAD 2

Arbeidet med sma- og smj-termar. Korleis kan vi få eit betre sma-korpus fram til rapporten skal sendast i slutten av mars?

Baltimore

Trond skriv til Antti og Jordan og høyrer kva dei tenkjer kring artikkelen.

testing

### €
### €# katto^WG>n
### €0 ka0to00n

### €
### €# katt2o^WG>n
### €0 katto00n

grep € | cut -c5-

katto^WG>n
ka0to00n

katt2o^WG>n
katto00n

katto^WG>n
katt2o^WG>n

Treng vi både partest og enkelttest? Jf. katto^WG>n utan korrektpar.