Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte Sjur - Trond 10.6. 2014.

Saker:

hfst-bug (stor fyrstebokstav)

Dei siste endringane i infraen har ført til fri innsetjing av symbolar i fst-ane. Dette stoppar yaml-testing med hfst for i alle fall crk, hdn, sjd. Sjur jobbar med saka. I mellomtida: ./configure –without-hfst

reiser den nærmaste tida

Sjur avspaserer fredag, og truleg torsdag ettermiddag. Neste veke: reise til Edmonton.

program/planar for Edmonton

Saker vi vil ta opp: