Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Tysdagsmøte, Sjur, Trond 7.10.14.

Saker

Korpus

Mange tekstar på veg inn i sme (bz). Tekstar på veg inn i fkv, smn.

Ting å sjå på:

Møterommet

Nokon må ringja til den relevante personen. Sjur?

NRK

Lene har vore hjå NRK (for ein månad stund sidan). Dei tek språkarbeid seriøst, men har ikkje verkty. Og dei ringjer ikkje Divvun - Divvun må ringja dei. Ein person å ringja er Else Turi.

Sør-Afrika

UNISA har invitert Trond til Pretoria for å snakke om / hjelpe til med fst-ar og vår infrastruktur.

Dato: 2.-6.2. Trond skriv til Laurette, kopi til Sjur. Spm:

Viss det dei treng er å integrere eksisterande fst bør Sjur dra.

Administrativ sma- og smj-terminologi (KMD)

To metodar:

Vi må tenkja på metode og lemmautval slik at vi kan setja opp eit prosjekt som kan gjennomførast. Alternativ:

  1. Arbeide med tekst (= “FAD-2”)
  2. Arbeide med ordliste (ikkje FAD-2, men bygge vidare på FAD-1 og setje om ord frå norsk og nordsamisk)

Punkt 2 stiller større krav til samiskkunnskap. Problem: Finne folk til å gjera jobben.

Trond ser vidare på dette.

sme-testinga for fst-flytting

Første runde

Det kom fram ulike ting:

For å få svar på statusen for fst-ane i ny og gamal infra treng vi…

Testing

Vi treng yaml-testar for sme!

Trond skriv til Ciprian og ber han henta fram gamle fullparadigmelister og miniparadigmelister som vart laga for VD.

HFST3

Servarane har 3.6.1, vi treng 3.8. Sjur gjer dette.

ENG

Neste steg: gå gjennom teksten, og reinskriva han.

Møte: når Trond veit at han har tid.

Bugzilla

Ny dugnadsdag? Betre oppfølging av BZ frå Trond og Sjur.

Tastatur-prosjektet

Det innleiande arbeidet ser lovande ut.

Talesynteseprosjektet

Testing via Facebook og med Google-spørjeskjema. Børre skal laga skjema, BÁ skal finna setningar (norsk og samisk).

SLTC-WS

Vi diskuterte moglege innleiarar.