Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Saksliste Sjur og Trond 11.11.14.

Saker:

Nyinfra for sme

Flyttinga har gått utan synlege problem. Eventuelle problem kjem opp ved neste bygging av sluttprodukt.

SamEst

Sjur kjem ikkje. Saker frå vår side:

Orienteringssaker

Clarino-møte

i Tromsø 1.-2. desember med hundekøyring og heile pakka.

gtoahpa

er treg i dag att, og det er yrk_oahpa som køyrer pythonprosessar.