Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

møte

Attendemelding frå BÁ og oppfylginga av henne

Tekniske feil:

Tiltak:

Oppfylging av samarbeidspartane våre:

Canada

Estland

Ikkje noko har skjedd og ingen møte på lenge. Tiina har sjekka inn litt. Trond kallar inn til møte.

Jack

Både Trond og Sjur har fylgt opp på ulike område.

Komi

Trond skal ha møte med dei i dag.

Workshopar

Polen

[http://www.ilc.cnr.it/lrl2015/important-dates.htm]

Vi sender ikkje inn artikkel.

Szeged

[http://rgai.inf.u-szeged.hu/iwclul2016]

Helsingfors

[http://tieteentermipankki.fi/wiki/Crossing_Borders]

SubEthaEdit 4

Datamaskiner, maskinpark

Kompileringshastigheit

Kompileringstid for ulike maskiner:

Maskin OS Prosessor GHz RAM smn(1) make check(2) twolc(3) smn -j6 (4)
Mac Air 10.10 1,7 (5) 8 Gb 10:33 0:54 1:35 -
Mac MBP 10.10 2,7 (6) 16 Gb 6:31 0:48 2:36 6:06
Stallo linux 2,6 (7) 32 Gb 4:34 - 2:34 4.17
divvun.no 10.6 3,0 (8) 25 Gb 31:30 2:02 3:06 -
gtlab linux 2.0 (9) 4 Gb 6:03 1:07 1:35 -

Notar:

svn

Stallo

Trond diskuterer med Roy om optimalisering på stallo.

Møte, næringsklynge

Trond sender e-post vidare til Sjur til orientering.

Vekta automatar

Vi treng ein rask infrastruktur for desse òg. Må fylgjast opp.

Stavekontrollarbeid

Konstant arbeid med forslaga og vektinga av dei.

Møterom

Nokon har teke mål av møterommet. Treng vi purra? Ja, forsiktig. Sjur skriv.

Bugzilla

Vi tek det seinare i veka.