Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

T&S-møte 12.1. 2016

status for MT-samarbeidet

Vi tek dette i lag med Lene i eit separat møte etter dette møtet,

status for stavekontrollane

planar for januar / februar

Artikkel til Umeå/aktasne

Vi må jobba med infra-presentasjonen. Fyrste møte: i lag med MT-møte med Lene.

Tysk

Jaska diskuterte med Trond i jula. Jaska treng hjelp med å handtera stor/liten bokstav i samansetjingar.

Løysing:

Buch:buch CONTLEX ;

og deretter flagg som gjev stor bokstav ordformsinitialt => Buchbuch.

Vi vil ha tilbake leikegrinda :) = svn cp frå gamal versjon.

Bugzilla

171 opne lusmeldingar:

Opne lusmeldingar etter produkt

Opne lusmeldingar etter person

Topp-sju på denne lista (35-9 opne meldignar) ser på sine buggar. Deretter tar vi ny oppsummering.

Neste møøte

Om ei veke på Gardermoen