Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Sjur og Trond, 29.3. 2016

Saker:

videokamera

Min-krav:

Kven tingar? Trond tek det vidare.

prioriteringar

prioriteringsspørsmål:

Forslag:

Andre tiltak:

CMake

Åbo: Jorma jobbar på Windows = døme på Windows-brukar vi vil samarbeida med, til liks med SA.

Ressursspørsmål: kan vi få ekstern finanisering for å gjera infra på Windows mogleg? Vi treng ikkje, i alle fall ikkje for eit lite pilotprosjekt.

Sjur startar pilotprosjekt med Brendan:

  1. tastaturinfra med CMake (= ein enkel infra)
  2. vurdering
  3. eit språk i exp-langs
  4. vurdering

Rutiner for å finne feil i korpusprosesseringa

Det er for langt mellom dei som arbeider med språk og dei som arbeider med konvertering - det tek for lang tid før feil blir oppdaga.

Å gjera: laga automatiske konsistenstestar for ulike delar av prosesseringa, senda e-post (automatisk) når ein test feilar. => Børre

Neste Divvun-veke

Sjur kjem til Tromsø 11.-15.4., ingen andre. Trond tar kontakt med ungararane, prøver å få til møte med dei i Tromsø.

sme-oppdatering frå finsk side

Thomas må sjå over dette.