Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Saker:

Personkabalar for programmeringsarbeid

Tino

Trond:

Kevin

Sjur:

Trond

Francis

Trond undersøkjer om vi kan få Fran (eller ein apertiumar) fram til 1.2.

Trond sine behov

Sjur

Førebels vedtak: Sjur tek Tino i 60 % (70 %?) fram til 1.2.2017, deretter vedlikehaldskontrakt i 12 månader.

Resten er ope avhengig av kva Laura seier om Fran og MT.

Lingsoft

Vi diskuterte kort Lingsoft som eit alternativ for korrrekturprogramma på Mac, men kom fram til at det ikkje er optimalt.

Korpusanalyse

Vil vi ta omsyn til særskriving? Ja, men vi må prøva og sjå kva vi får.

Infra

Opplæring av Tiina slik at ho kan ta over noko av andsvaret for infrastrukturarbeidet.