Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

T&S-møte 17.1.2017:

Saker:

Kommunikasjon

Det har vore dårleg skriftleg kommunikasjon i det siste:

Smj-lingvist

Brendan

Tråante 2017

Mhr-veka I Åbo

Avvikling av gt/-katalogen

Ja. Vi kjem tilbake til dette seinare.

Språklæringsappar

Sjur har idear til fleire språklæringsappar frå gïelese-typen (nybyrjar) til visl (lingvistikk for samiskspråklege)

Prinsipp:

Kløyving av GT-nettstaden

Techdoc byggjer no feilfritt, og vi er klare til å kløyva GT-sidene i to etter same mønster som Divvun. GT-gjengen har ein del notatar om saka, Sjur ser på dei og lagar ein kløyvd katalog i lag med Børre som GT kan evaluera.