Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

T&S-møte 14.2.2017

Saker:

Tråante

Stort arrangement.

MT-prosjekt sme->smj/sma

samarbeid med Giellagaldu

Dette samarbeidet må utviklast, positiv innstilling frå alle på møtet i Tråante.

Vi skal organisera opplæring og møte med dei på våren eller hausten.

stavekontrolltesting

Nesten feilfri, berre småfeil att. Kan sortera på alle kolonner.

fao

Vi vil ha fao i giella-infraen, òg for Apertium-bruk.

Trond er på Færøyane neste veke. Trond vil gjerne ha ein samtale med Sjur ila den veka.

Infrastruktur i Russland

FinUgReViTa

Møterom

Sjur ser på det no etter Tråante.

Grønland

Sjur har vorte invitert til å halda kurs i infraen vår.