Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

S&T-møte:

Ordboksutlysing

NDS som “appar”? Ja.

Kva vil vi med appen?

Nettlause ordbøker for datamaskiner

Vi treng òg nettfrie ordbøker for datamaskiner - dei vi har ikkje vorte oppdatert på mange år.

Bruk:

Vedtak

Møte og diskusjon om korleis ordboksappen skal fungera. Vi må arbeida ut ein spesifikasjon for å kunna lysa ut oppdraget. Vi held møtet neste gong det er Divvun-samling i Tromsø (ikkje tysdag).

Møtet skal handla om:

Ev. denne veka - Sjur føreslår.

Gramkontrollutlysing

Kort orientering.

sjekka inn generert fil

Det manglar ei ignore-fil. Kan vi leggja til lokale ignore-data?

Ugyldig dokumentasjon, jf byggjerapport

Trond får byggjerapporten frå Forrest, men har ikkje lese.

Harde vs relative lenker i techdoc

Trengst ikkje så lenge ein køyrer forrest/localhost frå xtdoc/techdoc/.