Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte mellom Trond og Sjur

Kort møte med orienteringssaker.

Tastatur

KMD-møtet

Noko Trond har på lista som Sjur ikkje har? Korpus og tekstinnsamling.

Xxx

kven crawling

tca

text-cat

Trond har vore på konferanse der m.a. 8 ulike språkidentifiseringsverkty vart jamførte. Verktyet vi nyttar hamna sist eller nest sist. På tide å sjå på alternativ?

Xxx

lingvistiske ting jf buggar partisipp: verb eller adjektiv

tts på sida vår (problem med admin rett + dings